Rudy Böhmer

 

Nadat Henk v.d.Berg voor de vakantie 2007 te kennen gaf ander werk voor de woensdagavond te hebben gevonden, vonden wij Rudy Böhmer bereid zijn dirigeerstokje over te nemen. Dus vanaf september 2007 staat hij voor ons orkest. Vrijwel direct na zijn aantreden stond er een concert gepland. Er was nauwelijks tijd aan elkaar te wennen, maar dankzij Rudy’s ruime ervaring is dit concert prima verlopen.

In 1974 is hij als dienstplichtig muzikant geplaatst bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Hij studeerde aan het conservatorium Arnhem en werd beroepsmuzikant.

 

Naast V.A.V.dirigeert hij tevens een harmonieorkest in Oosterhout. Rudy houdt zich intensief bezig met het arrangeren van muziekwerken voor diverse orkesten. Hij is jurylid bij concoursen voor blaas-en slagwerkorkesten en daarnaast nog vice-voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten.

 

Mocht U denken dat Rudy zich alleen maar bezig houdt met muziek, heeft het mis.  Naast zijn drukke werkzaamheden is er veel belangstelling voor zijn familie en daarbij ook nog trotse opa.

Voorzitter : Jan Dorland

Secretariaat: Gerda Dorland

Penningmeester: Ineke Hagen

 

De Velpsche Accordeon Vereeniging, een historie

De officieel genaamde Velpsche Accordeon Vereeniging is opgericht op initiatief van een aantal leden van een eerdere vereniging, Melodia.

Op 4 februari 1946 ontstond dit nieuwe accordeonorkest, met als dagelijks bestuur de heren Wijnands (voorz.), Duijts (secr.) en Jacobs (penningm.).

De contributie bedroeg fl 0,35 per week en werd (weer of geen weer) per fiets aan huis geïnd.

 

Dhr. Petri dirigeerde het orkest tien jaar lang. Hij overleed veel te jong, op 46-jarige leeftijd. Zijn opvolger was Dhr. Smits, die het orkest

leidde naar grote successen op concoursen in (internationale) festivals.

 

Meer dan 10 jaar was er uitwisseling met een Duitse zustervereniging: Hohnerring uit Burgdorf.

Dhr. Smits is na 40 jaar dirigent te zijn geweest op 80-jarige leeftijd geridderd met de ‘eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau’.

De heren Duijts en Mekking werden erelid. Ook zij hebben zich jaren achtereen ingezet voor de VAV.

 

Veel jaarconcerten werden georganiseerd in zalencentrum De Vereeniging, later De Gildebroeders geheten.

Helaas kan dat gevoel niet meer terugkeren, want op die plek staan inmiddels nieuwe appartementen.

 

Regelmatig hebben verschillende verenigingen uit de regio meegewerkt aan concerten van de VAV,

zoals bijvoorbeeld De Velpse Harmonie, Drum- en Showfanfare Mr. H. M. van der Zandt, het Thomassen Mannenkoor, operettekoor Die Fledermaus,

musicalgroep De Highlights, De Rosendaalsche Kapel en, bij het vorige concert, dansers van Atelier Velp.

 

Veel aspirant-accordeonisten hebben het spel geleerd van Mies Liet-Labotz, die de accordeonschool vele jaren heeft geleid.

 

Eind 2000 kwam dirigente Cora Winterink. Wegens ziekte moest zij eind 2004 haar taken neerleggen.

 

In april 2004 kreeg de vereniging een nieuw erelid. Jan Dorland gaf, na meer dan 35 jaar lid te zijn geweest,

waarvan 10 jaar met volle inzet als voorzitter, het leidersstokje over aan de huidige voorzitter José van Gennip.

Vanaf maart 2005 wordt het orkest geleid door Henk van den Berg. Onder zijn deskundige leiding is het jubileumconcert voorbereid.

Sinds 2008 staat het orkest nu onder leiding van Rudy Böhmer, die alle muziek zelf arrangeert  of componeert en bestaat het orkest uit vijf partijen ,basaccordeon, piano en slagwerk. Accordeonisten van alle niveaus kunnen zo deel uitmaken van het orkest. 

In 2012 heeft Willem Thomassen het voorzitterschap overgenomen van José van Gennip.

Naast de jaarconcerten zijn we regelmatig te beluisteren in diverse bejaarden- en verzorgingscentra.

Vanaf het begin van haar bestaan heeft de VAV concerten verzorgd in Huize Oosterwolde.

 

Bij de VAV komen gezamenlijk musiceren en gezelligheid samen. Terwijl de repeteertijd effectief gebruikt wordt en de leeftijden

sterk variëren, is de sfeer steeds goed en de bereidwilligheid bij de leden groot om zich extra voor de vereniging in te zetten.