Rudy Böhmer

 

Nadat Henk v.d.Berg voor de vakantie 2007 te kennen gaf ander werk voor de woensdagavond te hebben gevonden, vonden wij Rudy Böhmer bereid zijn dirigeerstokje over te nemen. Dus vanaf september 2007 staat hij voor ons orkest. Vrijwel direct na zijn aantreden stond er een concert gepland. Er was nauwelijks tijd aan elkaar te wennen, maar dankzij Rudy’s ruime ervaring is dit concert prima verlopen.

In 1974 is hij als dienstplichtig muzikant geplaatst bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Hij studeerde aan het conservatorium Arnhem en werd beroepsmuzikant.

 

Naast V.A.V.dirigeert hij tevens een harmonieorkest in Oosterhout. Rudy houdt zich intensief bezig met het arrangeren van muziekwerken voor diverse orkesten. Hij is jurylid bij concoursen voor blaas-en slagwerkorkesten en daarnaast nog vice-voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten.

 

Mocht U denken dat Rudy zich alleen maar bezig houdt met muziek, heeft het mis.  Naast zijn drukke werkzaamheden is er veel belangstelling voor zijn familie en daarbij ook nog trotse opa.